Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Informacje Finansowe
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
       2003
Podstawowe Wskaźniki Finansowe
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
       2003

Informacje Finansowe


w tys zł.
 
Rok 2014
 
Przychody netto ze sprzedaży2 938
Zysk (strata) na działalności operacyjnej*2 136
Zysk (strata) brutto1 210
Zysk (strata) netto1 210
Aktywa razem49 677
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania623
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe623
Kapitał własny49 054
Kapitał zakładowy10 914
Liczba akcji (w szt.)4 960 946
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)-

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.