Relacje Inwestorskie GREMI INWESTYCJE S.A.strona główna GREMI INWESTYCJE S.A.english version
SpółkaKalendariumInformacje FinansoweRaportyAkcjePrezentacje
Oferta Publiczna Akcji
Prospekt emisyjny
Notowania akcji
    - tabela
Historia Operacji na Akcjach

OFERTA PUBLICZNA AKCJI EUROFAKTOR S.A.


W ramach oferty publicznej do obrotu giełdowego zostało wprowadzonych 2 400 000 akcji Eurofaktor S.A. w tym :

400 000 akcji serii F - oferowanych przez Wprowadzających

2 000 000 akcji Eurofaktor S.A. serii G - oferowanych przez Emitenta w drodze publicznej subskrypcji

W dniu 6 grudnia 2004 r. Wprowadzający tj. ZM Polmetal Sp. z o.o. i Stabilo Grup Sp. z o.o. podjęli decyzję o niezbywaniu 400 000 akcji serii F

W związku z powyższym oferta publiczna Eurofaktor S.A. objęła 2 000 000 akcji Eurofaktor S.A. serii G

W dniu 16.12.2004r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki EUROFAKTOR S.A. dokonane w drodze emisji 2.000.000 akcji serii G . Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosiła 49.609.460 zł. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez EUROFAKTOR S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosiła 8.430.946 głosów - kalendarium wydarzeń związanych z publiczną emisją

Struktura akcji Eurofaktor S.A. po przeprowadzeniu oferty publicznej.

Ilość akcjiIlość głosówUdział w kapitale podstawowymUdział w głosach na WZ
Akcje imienne uprzywilejowane serii A10 00050 0000,200,59
Akcje imienne uprzywilejowane serii B80 000400 0001,614,74
Akcje imienne uprzywilejowane serii D400 0002 000 0008,0623,72
Akcje imienne uprzywilejowane serii E1 510 0003 020 00030,4435,82
Akcje zwykłe na okaziciela serii F560 946560 94611,316,65
Akcje serii F- dopuszczone do obrotu giełdowego400 000400 0008,064,74
Akcje serii G - emisja publiczna2 000 0002 000 00040,3123,73
Razem4 960 9468 430 946100,00% 100,00%

W dniu 18 kwietnia 2006 r., do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 1.510.000 sztuk akcji imiennych Spółki Eurofaktor S.A. serii E po dokonanej uprzednio konwersji akcji na akcje na okaziciela - kolejne_wprowadzenie_akcji_do_obrotu_serii_E.pdf

W dniu 8 maja 2006 r. do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 560 946 akcji Eurofaktor serii F - kolejne_wprowadzenie_akcji_do_obrotu_serii_F.pdf

Struktura akcji po wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji E i pozostałych akcji F.

Ilość akcjiIlość głosówUdział w kapitale podstawowymUdział w głosach na WZ
Akcje imienne uprzywilejowane serii A10 00050 0000,200,72
Akcje imienne uprzywilejowane serii B80 000400 0001,615,78
Akcje imienne uprzywilejowane serii D400 0002 000 0008,0628,90
Akcje zwykłe serii E- wprowadzone do obrotu giełdowego1 510 0001 510 00030,4421,82
Akcje zwykłe na okaziciela serii F wprowadzone do obrotu giełdowego560 946560 94611,318.11
Akcje serii F- dopuszczone do obrotu giełdowego400 000400 0008,065,78
Akcje serii G - emisja publiczna2 000 0002 000 00040,3128,90
Razem4 960 9466 920 946100,00% 100,00%

Łącznie do obrotu giełdowego wprowadzonych jest 4 470 946 akcji Eurofaktor S.A. stanowiących 90,12% w kapitale zakładowym i 64,60% w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

2013 © GREMI INWESTYCJE S.A.