strona głównamapa serwisuenglish version
O firmieInwestorzyPołączenie Gremi Inwestycje SA z KCI SAKarieraKontakt
Komunikaty giełdowe Emitenta
 
24/2016 Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.


Zarząd spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 4 maja 2016 roku, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjętej w dniu 5 maja 2016 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwale nr 429/2016 o zawieszeniu, na mocy przepisu § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy, obrotu akcjami Gremi Inwestycje S.A. oznaczonymi kodem PLERFKT00010 ze skutkiem od dnia 6 maja 2016 roku.

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Załączniki:

  1. Raport 24/2016


 
23/2016 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2016 roku.


Zarząd Gremi Inwestycje S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, informuje, że zmianie uległ planowany dotychczas na dzień 10 maja 2016 roku termin publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za rok 2016, który to raport decyzją Zarządu Spółki opublikowany zostanie dnia 12 maja 2016 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016 nie ulegną zmianie.

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Załączniki:

  1. Raport 23/2016

 
  
Prospekt Emisyjny Akcji

Na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSP/E/4110/53/58/2004 z dnia 22 października 2004 roku o wprowadzeniu Akcji Eurofaktor S.A. do obrotu publicznego, publikujemy na naszych stronach Prospekt Emisyjny.
Aktualnosci

Zmiana nazwy Spółki na GREMI INWESTYCJE S.A., na mocy wydanego w dniu 23 grudnia 2015 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla M.ST. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS.


 

 

Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000038155