GREMI Inwestycje S.A.

Adres siedziby

ul. Modrzewiowa 38, Karniowice, 32-082 Bolechowice, Polska

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązek informacyjny RODO

Karniowice, 16 kwietnia 2020 r.

Informacja dla kontrahentów i akcjonariuszy dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p.1-88) chcemy poinformować, że realizacja kontaktów z Państwem wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest: Gremi Inwestycje S.A., ul. Modrzewiowa 38, Karniowice, 32-082 Bolechowice.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) umożliwienia i zapewnienia akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wykonywania praw i obowiązków związanych z posiadaniem akcji spółki Gremi Inwestycje S.A. oraz innych prawnie uzasadnionych celów z tym związanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także w celach informacyjnych i w celach archiwalnych,
b) nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz realizacji zawartych umów.

Odbiorcami tych danych osobowych będzie wyłącznie podmiot uprawniony do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy, a dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, przez okres istnienia Emitenta (art. 421 § 3 ksh), a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający możliwości dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.
Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania możliwy jest poprzez kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz realizacji umowy lub do wykonywania praw i obowiązków przez akcjonariusza.
Przetwarzanie danych osobowych akcjonariusza jest również niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorcę danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.