Zarząd i Rada Nadzorcza

Prezes Zarządu

Piotr Łysek

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dorota Hajdarowicz

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Hajdarowicz

Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Hajdarowicz